Bethel Pinksterkerk Nederland

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Mat. 11:28)

VIDEO LIVESTREAMS

 

Een aantal gemeenten bieden livestreams aan.

Leden die fysiek niet in staat zijn naar de dienst

te komen, kunnen de diensten toch volgen in:

 

AMSTERDAM

LIVE   |  ARCHIEF

 

 

TILBURG

LIVE   |  ARCHIEF