Bethel Pinksterkerk Nederland

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Mat. 11:28)

Rev. C.J. Totaijs en zijn vrouw.jpg

 

 bpknederland resize

Al bijna 50 jaar trouw in onze diensten?

...of vandaag voor het eerst?

U bent even welkom!

 

Wie u ook bent, waar u nu ook staat in het leven; God heeft u zéér lief!

Hij verlangt een persoonlijke relatie met u.

U bent van harte welkom in onze gemeenten op de zondagse evangelisatiedienst, de doordeweekse bidstond-, en bijbelstudie-diensten. Na afloop is er ruim gelegenheid om rustig na te praten onder genot van een hapje of drankje. Ook kunt u uw vragen over het Woord van God (de Bijbel) voorleggen aan de voorganger of ouderlingen.