Bethel Pinksterkerk Nederland

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Mat. 11:28)

VIDEO LIVESTREAM AMSTERDAM

 Laat u het weten indien u niet in staat bent

om naar de dienst te komen?

 

Als u eerst inlogt, kunt u live meekijken.

Livestream Amsterdam(toegang beperkt tot gemeenteleden)

 

>>> Hier eerdere streams terugkijken <<<